Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z poźn.zm. ) oraz art. 8 i nast. Ustawy z dnia 30 mają 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. Z 2014 r. poz. 827 z późn.zm. ) . Właścicielem sklepu internetowego jest DAREX Producent Koszul Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa KRS : 0000675058 NIP : 7151939463 REGON : 367111904 z siedzibą ul. Przemysłowa 17C, 23-200 Kraśnik . Kontakt ze sklepem : za pomocą poczty elektronicznej : sklep.darex@gmail.com ; telefonicznie – 81 825 26 82; pisemnie - DAREX Producent Koszul Sp. zo.o. Sp, Komandytowa 23-200 Kraśnik, ul. Przemysłowa 17C .
1.Realizacje zamówienia można wykonać poprzez wypełnienie formularza rejestracji zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej DAREX lub bez rejestracji wypełniając formularz odpowiedni do tego rodzaju transakcji . DAREX zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia . 2.Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment potwierdzenia zamówienia przez sklep do realizacji . O potwierdzeniu zamówienia klient jest informowany poprzez sklep.darex@gmail.com poprzez wiadomość e-mailową . 3.Korekty do zamówienia mogą być składane poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy (sklep.darex@gmail.com), o ile zamówienie nie zostało przekazane do wysyłki . 4.Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego . Klient przesyłając do sklepu DAREX zamówienie , składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze sklepem DAREX . Każda płatność zrealizowana przez klienta stanowi do momentu wysłania przez DAREX potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji , przedpłatę na poczet realizacji zamówienia . W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia , DAREX przesyła do klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail . Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji . Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji , zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez DAREX dostępności towaru . 5.W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać : a) wyboru zamawianych towarów lub usług b) wyboru sposobu dostawy , spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu , na jaki ma być wystawiona faktura ( mogą to być różne adresy ) . c) wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w DAREX 6.Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, uzupełniona o treść aktualnego regulaminu DAREX . Z tą chwilą , uważa się umowę sprzedaży pomiędzy DAREX, a Klientem za zawartą . 7.W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia , DAREX zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji zamówienia . Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia . W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, DAREX zwróci wpłacone pieniądze . 8.W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia , o którym mowa w pkt 4 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji . Klient ma następujące możliwości : a) częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów , b) anulowanie całości zamówienia . 9. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia , DAREX anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany , poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adresa e-mail . 10.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość produktów . Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie DAREX .

I

Postanowienia Ogólne

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto ( zawierają podatek VAT) . Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny nie są obciążone żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami . 2.Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową ( adres sklepu internetowego ) .
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia .
 3. DAREX zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w całości bądź w części , w przypadku niedostępności zamówionego towaru .
 4. Zdjęcia katalogowe towarów oferowanych do sprzedaży mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu dostarczonych towarów .
 5. DAREX zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży , uprzedzając o tym fakcie w odpowiednim czasie na odpowiednich stronach .

II

Realizacja Zamówienia

 1. Realizacje zamówienia można wykonać poprzez wypełnienie formularza rejestracji zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej DAREX lub bez rejestracji wypełniając formularz odpowiedni do tego rodzaju transakcji . DAREX zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia.
 2. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment potwierdzenia zamówienia przez sklep do realizacji. O potwierdzeniu zamówienia klient jest informowany poprzez sklep.darex@gmail.com sms lub wiadomość e-mail.
 3. Korekty do zamówień mogą być składane poprzez kontakt z infolinią bądź poprzez e-mail (sklep.darex@gmail.com), o ile zamówienie nie zostało przekazane do wysyłki.
 4. Na czas realizacji zamówienia składa się: okres od złożenia zamówienia przez klienta, do potwierdzenia jego wysyłki ze strony sklepu oraz czas na dostarczenie przez firmę kurierską gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru oraz dostępności towaru i wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych. Okres realizacji podany powyżej będzie zachowany jedynie w przypadku jeśli zamówione produkty są dostępne od ręki w DAREX. W innym przypadku okres realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do realizacji zamówienia – nie dłużej jednak jak o kolejne 7 dni roboczych.
 5. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Dni wolne od pracy (niedziele i święta) określane są na podstawie Ustawy 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.
 6. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wybranej firmy kurierskiej tj.: DPD, Inpost , Paczkomaty Inpost , Poczta Polska . Kupujący pokrywa koszty dostawy, które są określone w sklepie Internetowym w ostatnim kroku realizacji zamówienia.
 7. Dowód zakupu (paragon lub oryginał faktury VAT – wystawiany na życzenie klienta) jest dołączany do przesyłki.
 8. Za zakupy można zapłacić w następujący sposób: a. przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem. Płatność za pobraniem polega na zapłacie gotówką należnej kwoty kurierowi w momencie dostawy przesyłki. Kurier przekazuje odbiorcy przesyłkę, a ten wypłaca mu gotówką kwotę należną za zamówienie. Następnie firma kurierska rozlicza się ze sklepem z otrzymanych należności. Dla klienta dowodem zapłaty za towar jest jego odebranie od kuriera razem z listem przewozowym na którym widnieje kwota pobrania. b. Przelewy 24 c. przelew bankowy na konto bankowe (Bank Pekao S.A. I/O. Kraśnik 46 1240 2395 1111 0010 7345 0161)
 9. W przypadku wyboru jako sposobu zapłaty przelewu bankowego, DAREX może odstąpić od realizacji zamówienia jeżeli środki pieniężne tytułem zapłaty za zamówienie nie zostaną zaksięgowane na koncie DAREX po upływie 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 10. W przypadku zakupu towaru, na który do systemu informatycznego wprowadzona zastała błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera, Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takim wypadku Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub kontynuować realizację tego zamówienia w nowej cenie ustalonej przez sklep. W powyższych przypadkach, Zamawiający zobowiązany jest w terminie 3 dni liczonych od daty otrzymania informacji od Sprzedawcy, złożyć drogą mailową oświadczenie o kontynuowaniu tego zamówienia lub oświadczenie o anulowaniu tego zamówienia, czyli odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 11. W przypadku nie otrzymania przez Sprzedawcę od Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9 powyżej, w tym terminie, Sprzedawca uznawać będzie że Zamawiający nie akceptuje warunków transakcji, a tym samym zgadza się na anulowanie zamówienia.
 12. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest prawnie wiążącą umową sprzedaży, podlegającą obowiązującym przepisom prawa, a w szczególności przepisom Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

III

Ceny Towarów

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej DAREX : a) podawane są w złotych polskich b) zawierają podatek VAT c) nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych d) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy
 2. Informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie sklepu DAREX w zakładce „Informacje” – „Wysyłka” .

IV

Odpowiedzialność Za Towar i Za Zwrot Towaru

Reklamacje

 1. Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży są nowe, wolne od wad fizycznych.
 2. W każdym przypadku wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.
 3. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, zgodnie z Ustawą z dnia 30 mają 2014 r. o prawach konsumenta , składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie będzie nosił śladów użytkowania, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu z kompletną jego zawartością - dowód zakupu. Pobierz formularz odstąpienia od umowy
 4. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres DAREX, ul. Przemysłowa 17C, 23-200 Kraśnik, na koszt kupującego.
 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres.
 6. W przypadku uznania odstąpienia od umowy DAREX wysyła zwracane pieniądze w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej wraz z formularzem zwrotu lub pisemnym odstąpieniem od umowy.dane reklamującego – imię, nazwisko, dokładny adres, datę nabycia towaru, nazwę towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Pobierz protokół reklamacyjny 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient. 9.DAREX niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu . DAREX zwróci Klientowi równowartość ceny towaru . Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi . 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do DAREX . 11. DAREX nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych ( imię , nazwisko, adres ) lub błędnego numeru konta . 12. Produkty szyte na miarę nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 7. W przypadku reklamacji klient jest zobowiązany do przesłania reklamowanego towaru na koszt własny wraz z pisemnym oświadczeniem zawierającym: dane reklamującego – imię, nazwisko, dokładny adres, datę nabycia towaru, nazwę towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego.                                  Pobierz protokół reklamacyjny
 8.  W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.
 9. DAREX niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu . DAREX zwróci Klientowi równowartość ceny towaru . Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi .
 10.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do DAREX .
 11. DAREX nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych ( imię , nazwisko, adres ) lub błędnego numeru konta .
 12.  Produkty szyte na miarę nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

V

Ochrona Danych Osobowych

 1. Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz innych celach marketingowych firmy DAREX.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych firmy DAREX są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). 3.Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. 4.Struktura witryny internetowej firmy DAREX została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji odwiedzającego.

VI

Postanowienia Końcowe

 1.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania
 2. Właściciel sklepu internetowego zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach sklepu internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 3 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie sklepu internetowego. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści.
 3. Regulamin oraz umowa sprzedaży na podstawie niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które sklep internetowy nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.
 5. Wszystkie wymienione nazwy produktów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach sklepu internetowego w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych zamawiającego.
 7. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu darex-sklep.pl znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności - Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowych regulujących zasady sprzedaży konsumenckiej – Ustawy o prawach konsumenta , Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną .