Wczytuję dane...
Polityka prywatności


1. Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz innych celach marketingowych firmy DAREX.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych firmy DAREX są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom.     Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z             dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

3.Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

4.Struktura witryny internetowej firmy DAREX została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania   danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji odwiedzającego.