loadingimg

Wczytuję dane...
Rejestracja nowego Klienta
  • Klient detaliczny
  • Klient hurtowy

  Nowy klient

  • Adres E-mail:
  • Hasło:
  • Powtórz hasło:
  • Kraj:
  • Imię:
  • Nazwisko:
  • Dostawa do firmy:
  • Numer Gadu-Gadu:
  • Numer telefonu kontaktowego:
  • Miasto:
  • Kod pocztowy:
  • Ulica:
  • Numer domu / lokal:
  • Proszę o załączenie faktury VAT
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera na podany adres e-mail.
  • Klauzula informacyjna zgodna z RODO

   Informujemy, że w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), oraz w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

    

   1.    Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest DAREX Producent Koszul Sp. z o.o. Sp k. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 17C, 23-200 Kraśnik, tel.: (81) 825 26 82, adres e-mail: biuro@koszule-darex.pl

   2.     Celem zebrania danych jest sprzedaż koszul damskich, męskich, dziecięcych oraz dodatków.   Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji sprzedaży i wysyłki wyrobów sklepu.

   3.    Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do transakcji handlowych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacją transakcji lub zamówienia.

   4.     Dane udostępnione przez Panią/Pana  nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, jak również  firmy kurierskie świadczące usługi transportowe w zakresie dostarczenia zamówionego towaru zgodnie ze sposobem dostarczenia wskazanym w zamówieniu.

   5.       Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku roszczeń dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

   6.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych )

   7. Mają Państwo prawo do wzniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

   8.    Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

   9.   Administrator danych może przekazywać dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej tylko i wyłącznie w związku z realizacją zamówienia i jego wysyłką poza granice kraju.

    

  • pola obowiązkowe